Najlepsze ustawienia i strategia trendu wolumenu cen

4.3 na 5 gwiazdek (4 głosów)

Witamy w naszym obszernym przewodniku po Trend wolumenu cen (PVT) wskaźnik, kluczowe narzędzie w arsenale tradeRS i inwestorzy. Ten wskaźnik oparty na dynamice łączy dane dotyczące cen i wolumenów, aby zapewnić wgląd w siłę i kierunek trendów rynkowych. Niezależnie od tego, czy jesteś dniem trader, huśtawka trader lub inwestora długoterminowego, zrozumienie wskaźnika PVT może usprawnić analizę rynku i proces podejmowania decyzji. W tym przewodniku zagłębiamy się w różne aspekty PVT, w tym w jego obliczanie, optymalne konfiguracje dla różnych ram czasowych, interpretację, kombinacje z innymi wskaźnikami i podstawowe strategie zarządzania ryzykiem. Zaczynajmy.

Trend wolumenu cen

💡 Kluczowe dania na wynos

 1. Wskaźnik PVT to cenne narzędzie do analizy trendów rynkowych, łączące zmiany cen z danymi dotyczącymi wolumenu, aby zapewnić bardziej całościowy obraz dynamiki rynku.
 2. Właściwa interpretacja PVT, w tym potwierdzenie trendu i analiza rozbieżności, jest niezbędne do identyfikacji potencjalnych zmian na rynku i potwierdzenia istniejących trendów.
 3. Optymalizacja konfiguracji PVT dla różnych ram czasowych handlu zwiększa jego skuteczność, zaspokajając specyficzne potrzeby dnia traders, huśtawka traders i inwestorzy długoterminowi.
 4. Połączenie PVT z innymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak średnie kroczące i oscylatory pędu, może prowadzić do bardziej wiarygodnych sygnałów transakcyjnych i kompleksowej analizy rynku.
 5. Integracja strategii zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss i dywersyfikacja, mają kluczowe znaczenie podczas handlu z PVT w celu ochrony inwestycji i maksymalizacji zysków.

Jednak magia tkwi w szczegółach! Rozwikłaj ważne niuanse w poniższych sekcjach... Lub przejdź bezpośrednio do naszego Często zadawane pytania pełne wglądu!

1. Przegląd wskaźnika trendu wolumenu cen (PVT).

Połączenia Trend wolumenu cen (PVT) wskaźnik jest narzędziem technicznym opartym na dynamice, stosowanym na rynkach finansowych do pomiaru kierunku przepływu wolumenu. Wskaźnik ten łączy dane dotyczące cen i wolumenów, aby zapewnić wgląd w siłę trendu, niezależnie od tego, czy jest to ruch w górę, czy w dół. Podstawowe założenie wskaźnika PVT jest takie wolumen jest wiodącym wskaźnikiem ruchu cen. Zasadniczo to pomaga traderowie rozumieją, jak zmiany wolumenu mogą wpływać na trendy cenowe w czasie.

W przeciwieństwie do innych wskaźników wolumenu, które uwzględniają wyłącznie poziomy wolumenu, PVT uwzględnia zarówno zmianę wolumenu, jak i odpowiadającą jej zmianę ceny. To połączenie zapewnia bardziej całościowy obraz dynamiki rynku. Linia PVT przesuwa się w górę lub w dół w zależności od tego, czy cena bieżącego dnia jest wyższa czy niższa od ceny poprzedniego dnia, skorygowana o wolumen w bieżącym dniu.

Trend wolumenu cen (PVT)

Podstawowym zastosowaniem wskaźnika PVT jest identyfikacja trendów zwyżkowych lub niedźwiedzich. Gdy linia PVT rośnie, sugeruje to bycze nastroje, ponieważ wzrost wolumenu zazwyczaj towarzyszy wzrostowi ceny. I odwrotnie, opadająca linia PVT wskazuje na niedźwiedzie nastroje, gdzie spadek ceny łączy się ze wzrostem wolumenu. Tradeinwestorzy często szukają rozbieżności między PVT a ceną, aby zidentyfikować potencjalne odwrócenie lub potwierdzenie bieżącego trendu.

Oprócz analizy trendów wskaźnik PVT jest często używany w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, aby zapewnić bardziej kompleksową strategię handlową. Na przykład połączenie PVT ze średnimi ruchomymi lub pęd oscylatory może zwiększyć niezawodność sygnałów dostarczanych przez każde indywidualne narzędzie.

Jednakże, podobnie jak wszystkie wskaźniki, PVT nie jest nieomylny i powinien być stosowany jako część szerszej strategii analitycznej. Jest to szczególnie skuteczne na rynkach o dużych wolumenach danych, takich jak Zapasy i towary, ale mogą być mniej niezawodne w przypadku cienkich traded rynki.

Aspekt Szczegół
Typ wskaźnika Oparte na impecie, łączące cenę i wolumen
Pierwsze użycie Ocena siły i kierunku trendu
Podstawowe dane Łączy zmiany cen z wolumenem, przydatne do identyfikacji trendów wzrostowych i niedźwiedzich
Wspólne kombinacje Używany z innymi wskaźnikami, takimi jak średnie kroczące lub oscylatory pędu
Przydatność rynkowa Najbardziej skuteczny na rynkach ze znacznymi danymi dotyczącymi wolumenu
Ograniczenia Nie nieomylny, mniej niezawodny w cienkich traded rynki

Oprócz analizy trendów wskaźnik PVT jest często używany w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, aby zapewnić bardziej kompleksową strategię handlową. Na przykład połączenie PVT ze średnimi ruchomymi lub oscylatorami pędu może zwiększyć niezawodność sygnałów dostarczanych przez każde indywidualne narzędzie.

Jednakże, podobnie jak wszystkie wskaźniki, PVT nie jest nieomylny i powinien być stosowany jako część szerszej strategii analitycznej. Jest szczególnie skuteczny na rynkach ze znacznymi danymi wolumenowymi, takimi jak akcje i towary, ale może być mniej niezawodny w przypadku słabo rozwiniętych rynków. traded rynki.

Aspekt Szczegół
Typ wskaźnika Oparte na impecie, łączące cenę i wolumen
Pierwsze użycie Ocena siły i kierunku trendu
Podstawowe dane Łączy zmiany cen z wolumenem, przydatne do identyfikacji trendów wzrostowych i niedźwiedzich
Wspólne kombinacje Używany z innymi wskaźnikami, takimi jak średnie kroczące lub oscylatory pędu
Przydatność rynkowa Najbardziej skuteczny na rynkach ze znacznymi danymi dotyczącymi wolumenu
Ograniczenia Nie nieomylny, mniej niezawodny w cienkich traded rynki

2. Obliczanie wskaźnika trendu wolumenu cen

Obliczenie Trend wolumenu cen (PVT) Wskaźnik obejmuje stosunkowo prostą formułę, która integruje zarówno dane dotyczące ceny, jak i wolumenu. Zrozumienie tego obliczenia jest niezbędne dla traders, którzy chcą efektywnie wykorzystać wskaźnik PVT w swoich analizach. Oto szczegółowy opis procesu obliczania PVT:

2.1 Wzór obliczeniowy PVT

Wzór na obliczenie PVT jest następujący:

PVT = Poprzednie PVT + (Wolumen × (Bieżące zamknięcie – Poprzednie zamknięcie) / Poprzednie zamknięcie)

2.2 Proces obliczeń krok po kroku

 1. Zacznij od początkowej wartości PVT: Zwykle na początku szeregu czasowego wartość ta jest ustawiana na zero.
 2. Określ dzienną zmianę ceny: Odejmij cenę zamknięcia z poprzedniego dnia od ceny zamknięcia z bieżącego dnia.
 3. Oblicz dzienną proporcjonalną zmianę ceny: Podziel dzienną zmianę ceny przez cenę zamknięcia z poprzedniego dnia. Ten krok dostosowuje zmianę ceny w stosunku do wielkości poprzedniej ceny, umożliwiając proporcjonalne porównanie.
 4. Dostosuj według głośności: Pomnóż dzienną proporcjonalną zmianę ceny przez wolumen w bieżącym dniu. Ten krok integruje wolumen ze zmianą ceny, odzwierciedlając wpływ działalności handlowej na ruchy cen.
 5. Dodaj do poprzedniego PVT: Dodaj wynik z kroku 4 do wartości PVT z poprzedniego dnia. To podejście skumulowane oznacza, że ​​PVT jest sumą bieżącą odzwierciedlającą wartość bieżącą akumulacja lub dystrybucja zmian wolumenu i ceny w czasie.

Wykonując poniższe kroki, wskaźnik PVT tworzy linię, która traders mogą przedstawiać na swoich wykresach działania cenowe analizowanego aktywa. Ta wizualna reprezentacja pomaga w identyfikacji trendów i potencjalnych rozbieżności między ceną a wolumenem.

2.3 Przykład obliczenia PVT

Rozważmy hipotetyczny zapas z następującymi danymi w ciągu dwóch dni:

 • Dzień 1: Cena zamknięcia = 50 USD, Wolumen = 10,000 akcji
 • Dzień 2: Cena zamknięcia = 52 USD, Wolumen = 15,000 akcji

Korzystając ze wzoru PVT:

 1. Początkowe PVT (dzień 1) = 0 (wartość początkowa)
 2. Zmiana ceny (dzień 2) = 52 USD – 50 USD = 2 USD
 3. Proporcjonalna zmiana ceny = 2 USD / 50 USD = 0.04
 4. Korekta dla objętości = 0.04 × 15,000 600 = XNUMX
 5. PVT (dzień 2) = 0 + 600 = 600

Ten przykład ilustruje sposób obliczania PVT i uwzględniania zarówno zmian cen, jak i wolumenu obrotu, aby odzwierciedlić dynamikę i siłę ruchów cen.

Aspekt Szczegół
Formuła PVT = Poprzednie PVT + (Wolumen × (Bieżące zamknięcie – Poprzednie zamknięcie) / Poprzednie zamknięcie)
Kluczowe komponenty Zmiana ceny, wolumen obrotu
Proces obliczania Skumulowane, integrujące dzienne zmiany cen i wolumenów
Wizualizacja Wykres liniowy naniesiony obok ceny aktywów
Przykład Hipotetyczne dane dotyczące zapasów przedstawiające obliczenie PVT w ciągu dwóch dni

3. Optymalne wartości dla konfiguracji w różnych ramach czasowych

Połączenia Trend wolumenu cen (PVT) wskaźnik można dostosować do różnych stylów handlu i ram czasowych, od krótkoterminowego handlu dziennego po inwestycje długoterminowe. Chociaż podstawowe obliczenia PVT pozostają niezmienne, interpretacja i czas reakcji wskaźnika mogą znacznie się różnić w różnych ramach czasowych. W tej sekcji omówiono optymalne wartości konfiguracyjne dla PVT w różnych scenariuszach handlowych.

3.1 Handel krótkoterminowy (handel dzienny)

Na dzień traders, główny nacisk położony jest na uchwycenie szybkich, znaczących ruchów. Dlatego wskaźnik PVT powinien być wystarczająco czuły, aby reagować na szybkie zmiany ceny i wolumenu. W tym scenariuszu, traders mogą zwracać większą uwagę na krótkoterminowe wahania linii PVT, a także wszelkie nagłe odchylenia od ruchów cen.

3.2 Handel średnioterminowy (handel wahadłowy)

Huśtawka traders, którzy zazwyczaj zajmują pozycje przez kilka dni lub tygodni, bardziej odpowiednia może okazać się konfiguracja pośrednia. W tym przypadku PVT można wykorzystać do identyfikacji średnioterminowych trendów i odwrócenia. Huśtać się traders mogą skupiać się na bardziej znaczących przecięciach lub rozbieżnościach linii PVT, które wskazują na potencjalną zmianę trendu średnioterminowego.

3.3 Handel długoterminowy (inwestowanie)

W przypadku inwestorów długoterminowych wskaźnik PVT jest często wykorzystywany do oceny ogólnej siły i trwałości trendu. W tym horyzoncie czasowym drobne wahania są mniej istotne, a uwaga skupiona jest na szerszym trendzie wskazywanym przez linię PVT. Inwestorzy długoterminowi mogą wykorzystywać PVT w połączeniu z kluczowymi poziomami wsparcia i oporu lub głównymi średnimi kroczącymi, aby potwierdzić swoją tezę inwestycyjną.

3.4 Regulacja czułości PVT

Chociaż sam PVT nie ma regulowanych parametrów, jak niektóre inne wskaźniki, traders mogą modyfikować swoją interpretację w oparciu o wybrane ramy czasowe. Na przykład skupienie się na krótkoterminowych średnich kroczących linii PVT lub jej tempo zmian może zwiększyć wrażliwość na handel dzienny, natomiast spojrzenie na szerszy trend linii PVT pasuje do analizy długoterminowej.

Konfiguracja trendu wolumenu cen

Ramy czasowe Styl handlu Skupiać
Krótkoterminowe Day Trading Szybkie zmiany, krótkotrwałe wahania
Średnioterminowy Swing Trading Trendy średnioterminowe, znaczące crossovery
Długoterminowy Inwestowanie Ogólna siła trendu, szersza analiza trendu

4. Interpretacja wskaźnika trendu wolumenu cen

Zrozumienie, jak interpretować Trend wolumenu cen (PVT) wskaźnik ma kluczowe znaczenie traders i inwestorom możliwość podejmowania świadomych decyzji. PVT zapewnia wgląd w siłę i kierunek trendów rynkowych, a także potencjalne odwrócenie, poprzez interakcję z danymi dotyczącymi cen i wolumenów. W tej części omówione zostaną kluczowe aspekty interpretacji PVT.

4.1 Potwierdzenie trendu

Najprostszym zastosowaniem PVT jest potwierdzenie panującego trendu. Stale rosnąca linia PVT sugeruje silny trend wzrostowy, wskazując, że wzrost cen jest wspierany przez odpowiedni wzrost wolumenu. I odwrotnie, stale opadająca linia PVT sygnalizuje trend spadkowy, w którym spadkowi cen towarzyszy wzrost wolumenu, co podkreśla niedźwiedzie nastroje.

Interpretacja trendu wolumenu cen

4.2 Rozbieżność i odwrócenie

Rozbieżność występuje, gdy linia PVT i cena aktywa poruszają się w przeciwnych kierunkach. Byczą rozbieżność obserwuje się, gdy cena osiąga nowe minima, ale linia PVT zaczyna rosnąć, co sugeruje potencjalne odwrócenie w górę. I odwrotnie, niedźwiedzia dywergencja ma miejsce, gdy cena osiąga nowe maksima, podczas gdy linia PVT zaczyna spadać, co wskazuje na możliwe odwrócenie tendencji spadkowej.

4.3 Względne poziomy PVT

Porównanie obecnych poziomów PVT z poziomami historycznymi może zapewnić kontekst. Na przykład, jeśli bieżący poziom PVT jest znacznie wyższy od poziomów historycznych, może to sugerować warunki wykupienia, podczas gdy znacznie niższe poziomy mogą wskazywać na warunki wyprzedania.

4.4 Ograniczenia w interpretacji

Chociaż PVT jest cennym narzędziem, ma swoje ograniczenia. Nie należy go stosować samodzielnie, ale raczej jako część kompleksowej strategii analitycznej, łącząc ją z innymi wskaźnikami technicznymi analiza fundamentalna. Co więcej, PVT może generować fałszywe sygnały na rynkach o dużej zmienności lub na rynkach o niskim wolumenie.

Aspekt Interpretacja
Potwierdzenie trendu Rosnący PVT wskazuje na trend wzrostowy, spadający PVT wskazuje na trend spadkowy
Rozbieżności i odwrócenia Przeciwne ruchy PVT i cen sygnalizują potencjalne odwrócenie trendu
Względne poziomy PVT Porównanie z historycznymi poziomami PVT w celu zidentyfikowania warunków wykupienia lub wyprzedania
Ograniczenia Należy wykorzystać jako część szerszej analizy; może generować fałszywe sygnały w pewnych warunkach rynkowych

5. Łączenie wskaźnika trendu wolumenu cen z innymi wskaźnikami

Połączenia Trend wolumenu cen (PVT) Wskaźnik może być znacznie bardziej skuteczny w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. Łącząc PVT z innymi wskaźnikami, traders mogą zweryfikować swoje sygnały handlowe, zmniejszyć prawdopodobieństwo fałszywych sygnałów i uzyskać bardziej szczegółowe zrozumienie dynamiki rynku. W tej sekcji omówiono niektóre z najbardziej skutecznych kombinacji.

5.1 PVT i średnie kroczące

Integracja średnich kroczących z PVT może pomóc złagodzić zmienność i zapewnić wyraźniejsze sygnały trendu. Na przykład: trader może szukać przypadków, w których PVT przecina się powyżej lub poniżej a średnia ruchoma, takie jak 50-dniowa lub 200-dniowa średnia krocząca, jako sygnał odpowiednio trendu zwyżkowego lub niedźwiedziego.

Trend wolumenu cen (PVT) w połączeniu ze średnią ruchomą

5.2 Oscylatory PVT i pędu

Oscylatory pędu, takie jak Relative Strength Index (RSI) lub oscylator stochastyczny można połączyć z PVT w celu zidentyfikowania potencjalnych warunków wykupienia lub wyprzedania. Na przykład rozbieżność między PVT a RSI może wskazywać na osłabienie dynamiki bieżącego trendu, co sugeruje potencjalne odwrócenie.

Trend wolumenu cen (PVT) w połączeniu z RSI

5.3 PVT i linie trendu

Korzystanie z linii trendu obok PVT może zapewnić wgląd w poziomy wsparcia i oporu. Przebicia lub załamania tych linii trendu, potwierdzone odpowiednimi ruchami na PVT, mogą sygnalizować duże możliwości kupna lub sprzedaży.

5.4 Wstęgi PVT i Bollingera

Bollinger Pasma można wykorzystać do oceny za pomocą PVT Zmienność rynku. Na przykład poszerzenie wstęg Bollingera w połączeniu ze znacznym ruchem PVT może sugerować wzrost siły trendu, podczas gdy skurcz może wskazywać na spadek dynamiki lub potencjalne odwrócenie.

5.5 Wskaźniki PVT i objętości

Inne wskaźniki oparte na wolumenie, takie jak wolumen salda (OBV), mogą uzupełniać PVT, dostarczając dodatkowych informacji związanych z wolumenem. Sygnały potwierdzające zarówno z PVT, jak i OBV mogą wzmocnić argumenty przemawiające za konkretnym ruchem na rynku.

Połączenie Użyteczność
PVT i średnie kroczące Zidentyfikuj kierunek i siłę trendu
Oscylatory PVT i pędu Wykrywaj warunki wykupienia/wyprzedania i potencjalne odwrócenia sytuacji
Linie PVT i trendu Zidentyfikuj poziomy wsparcia i oporu
Wstęgi PVT i Bollingera Oceń zmienność rynku i siłę trendu
Wskaźniki oparte na PVT i objętości Dostarczaj potwierdzających spostrzeżeń związanych z wolumenem

6. Zarządzanie ryzykiem za pomocą wskaźnika trendu wolumenu cen

Ryzyko zarządzanie jest kluczowym aspektem handlu i inwestowania. Podczas korzystania z Trend wolumenu cen (PVT) wskaźnika, ważne jest zintegrowanie strategii zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia potencjalnych strat i maksymalizacji zysków. W tej sekcji przedstawiono kluczowe rozważania i taktyki zarządzania ryzykiem za pomocą wskaźnika PVT.

6.1 Ustawianie zleceń Stop-Loss

Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem jest wykorzystanie zatrzymać stratę Zamówienia. Kiedy trade jest wprowadzany na podstawie sygnału PVT, ustawienie zlecenia stop-loss na z góry określonym poziomie cenowym może pomóc ograniczyć potencjalne straty. Poziom ten można określić na podstawie kluczowych poziomów wsparcia lub oporu, określonego procentu od ceny wejścia lub za pomocą innych wskaźników technicznych.

6.2 Rozmiar pozycji

Odpowiedni rozmiar pozycji ma kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem związanym z każdą z nich trade. Traders powinni określić wielkość swoich pozycji w oparciu o swoją tolerancję na ryzyko i ogólną wielkość swojego portfela handlowego. Powszechną strategią jest ryzykowanie tylko niewielkiego procentu portfela na pojedynczym rachunku tradeniezależnie od siły sygnału PVT.

6.3 Dywersyfikacja

Dywersyfikacja dla różnych aktywów może zmniejszyć ryzyko związane z poleganiem na wskaźniku PVT w przypadku pojedynczego aktywa. Rozkładając inwestycje na różne klasy aktywów, sektory lub regiony geograficzne, traders może ograniczyć ryzyko znacznych strat w dowolnym obszarze.

6.4 Łączenie z innymi wskaźnikami

Używanie PVT w połączeniu z innymi wskaźniki techniczne i analiza fundamentalna może zapewnić bardziej całościowy obraz rynku, zmniejszając zależność od jednego narzędzia. To podejście oparte na wielu wskaźnikach może pomóc w identyfikacji bardziej wiarygodnych sygnałów transakcyjnych i zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów.

6.5 Świadomość warunków rynkowych

Przy korzystaniu z PVT niezbędne jest zrozumienie szerszych warunków rynkowych. Na rynkach charakteryzujących się dużą zmiennością lub brakiem płynności, PVT może dawać mylące sygnały. Świadomość aktualności rynkowych, wskaźników ekonomicznych i wydarzeń globalnych może zapewnić kontekst sygnałom PVT i pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

Technika zarządzania ryzykiem Opis Projektu
Ustawianie zleceń Stop-Loss Ogranicz potencjalne straty, wyznaczając z góry określone punkty wyjścia
Zmiana wielkości pozycji Kontroluj wielkość ekspozycji, aby dopasować ją do tolerancji ryzyka
Dywersyfikacja Rozłóż ryzyko na różne aktywa i rynki
Łączenie z innymi wskaźnikami Użyj wielu narzędzi analitycznych, aby uzyskać bardziej kompleksową analizę
Świadomość warunków rynkowych Przy podejmowaniu decyzji uwzględnij szersze trendy rynkowe i nowości

7. Reklamavantagei ograniczenia wskaźnika trendu wolumenu cen

Połączenia Trend wolumenu cen (PVT) Wskaźnik, jak każde inne narzędzie analizy technicznej, ma swoje unikalne mocne strony i ograniczenia. Zrozumienie tych kwestii może pomóc traders i inwestorzy skutecznie włączają PVT do swoich analiz rynkowych i procesów decyzyjnych.

NIGDY nie reklamavantages wskaźnika PVT

 • Łączy dane dotyczące ceny i wolumenu: PVT zapewnia bardziej kompleksowy obraz, integrując zarówno ruchy cen, jak i wolumen, oferując wgląd w dynamikę zmian cen.
 • Potwierdzenie trendu i sygnały odwrócenia: Skutecznie potwierdza siłę trendów i może sygnalizować potencjalne odwrócenie poprzez analizę rozbieżności.
 • Wszechstronność: Ma zastosowanie w różnych warunkach rynkowych i jest odpowiedni dla różnych stylów handlu, od handlu dziennego po inwestycje długoterminowe.
 • Uzupełnienie innych wskaźników: Działa dobrze w połączeniu z innymi narzędziami technicznymi, zwiększając niezawodność strategie handlowe.

7.2 Ograniczenia wskaźnika PVT

 • Opóźniona natura: Podobnie jak w przypadku wielu wskaźników technicznych, PVT pozostaje w tyle, co oznacza, że ​​reaguje na zmiany cen, które już wystąpiły.
 • Potencjał fałszywych sygnałów: Szczególnie na niestabilnych rynkach PVT może generować fałszywe sygnały, wymagające potwierdzenia z innych źródeł.
 • Mniej skuteczny na rynkach o niskim wolumenie: Na rynkach, na których dane dotyczące wolumenu nie są tak istotne lub wiarygodne, skuteczność PVT może być zmniejszona.
 • Wymaga analizy kontekstowej: Najlepiej stosować w połączeniu ze zrozumieniem szerszych warunków rynkowych i analizą fundamentalną.

📚 Więcej zasobów

UWAGA: Udostępnione zasoby mogą nie być dostosowane dla początkujących i mogą nie być odpowiednie traders bez doświadczenia zawodowego.

Aby dowiedzieć się więcej o trendzie wolumenu cen (PVT), odwiedź stronę Widok handlowy.

❔ Często zadawane pytania

trójkąt sm w prawo
Co to jest wskaźnik trendu wolumenu cen?

PVT to narzędzie techniczne oparte na dynamice, które łączy dane dotyczące cen i wolumenów w celu oceny kierunku i siły trendów rynkowych.

trójkąt sm w prawo
Jak oblicza się PVT?

PVT oblicza się, dodając iloczyn wolumenu i procentowej zmiany ceny do poprzedniej wartości PVT.

trójkąt sm w prawo
Czy PVT można stosować do wszystkich rodzajów handlu?

Tak, PVT jest wszechstronny i można go dostosować do handlu dziennego, handlu wahadłowego i długoterminowych strategii inwestycyjnych.

trójkąt sm w prawo
Czy PVT należy stosować samodzielnie?

Nie, aby uzyskać najlepsze wyniki, PVT należy stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi i analizą fundamentalną.

trójkąt sm w prawo
Jakie są ograniczenia PVT?

PVT może generować fałszywe sygnały na niestabilnych rynkach i może być mniej skuteczny na rynkach z niewiarygodnymi danymi dotyczącymi wolumenu.

Autor: Arsam Javed
Arsam, ekspert handlowy z ponad czteroletnim doświadczeniem, znany jest ze swoich wnikliwych aktualizacji dotyczących rynków finansowych. Łączy swoją wiedzę handlową z umiejętnościami programowania, aby opracowywać własnych Expert Advisors, automatyzując i ulepszając swoje strategie.
Przeczytaj więcej Arsama Javeda
Arsama-Javeda

Zostaw komentarz

Top 3 Brokers

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2024 r

Exness

4.6 na 5 gwiazdek (18 głosów)
markets.com-logo-nowe

Markets.com

4.6 na 5 gwiazdek (9 głosów)
81.3% sprzedaży detalicznej CFD konta tracą pieniądze

Vantage

4.6 na 5 gwiazdek (10 głosów)
80% sprzedaży detalicznej CFD konta tracą pieniądze

Może Ci się spodobać

⭐ Co sądzisz o tym artykule?

Czy ten post był dla Ciebie przydatny? Skomentuj lub oceń, jeśli masz coś do powiedzenia na temat tego artykułu.

Zdobądź darmowe sygnały handlowe
Nigdy więcej nie przegap okazji

Zdobądź darmowe sygnały handlowe

filtry

Domyślnie sortujemy według najwyższej oceny. Jeśli chcesz zobaczyć inne brokers wybierz je z listy rozwijanej lub zawęź wyszukiwanie za pomocą większej liczby filtrów.
- suwak
0 - 100
Czego szukasz?
Brokers
Regulacja
Platforma
Wpłata / Wypłata
Rodzaj konta
Lokalizacja biura
Broker Korzyści