1. Przegląd ochrony danych

Ogólne

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie? Dane zbierane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w wymaganej informacji prawnej na stronie internetowej. Jak zbieramy Twoje dane? Niektóre dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które podajesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z którego korzystasz lub kiedy wchodziłeś na stronę. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową. Do czego wykorzystujemy Twoje dane? Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych? Zawsze masz prawo zażądać bezpłatnie informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Masz również prawo do żądania ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz również oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Narzędzia analityczne i zewnętrzne

Odwiedzając naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i narzędzi analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tj. Nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższej polityce prywatności. Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poniżej poinformujemy Cię o tym, jak możesz skorzystać z opcji w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu się to dzieje. Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. Podczas komunikacji e-mailowej) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona Twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: TRADE-REX Inhabergeführt durch eK Florian Fendt Am Röhrig, 2 63762 Großostheim, Niemcy Telefon: +49 (0) 6026 9993599 E-mail: [email chroniony] Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalny e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas Twojego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której to dotyczy, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych w państwie niemieckim, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały automatycznie dostarczone Tobie lub osobie trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu odpowiedzialnemu podmiotowi, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresu przeglądarki, gdy zmieni się ono z „http: //” na „https: //”, a ikona kłódki jest wyświetlana w pasku adresu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych, które są przechowywane, a także o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszej informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymogów dotyczących informacji prawnych na stronie internetowej w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które nie wnioskowano wyraźnie. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych kroków prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak spam e-mail.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Florian, Fendt Am Ried, 7 63762 Großostheim Deutschland Telefon: +49 (0) 6026 9993599 E-mail: [email chroniony]

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, abyś mógł indywidualnie decydować, czy zaakceptować, czy odrzucić plik cookie. Alternatywnie, Twoja przeglądarka może zostać skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny. Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (takich jak koszyk), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi wolnej od błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowania podczas surfowania) są również przechowywane, zostaną one oddzielnie omówione w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w "plikach dzienników serwera". Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony wywołującej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) (f) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbierzemy dane wpisane w formularzu, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i ewentualne dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody. Dlatego będziemy przetwarzać wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail z taką prośbą jest wystarczający. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojej prośby mogą być nadal legalnie przetwarzane. Będziemy przechowywać dane, które podasz w formularzu kontaktowym do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania (np. Po spełnieniu Twojej prośby). Niniejsze postanowienie nie narusza żadnych obowiązkowych przepisów ustawowych, w szczególności dotyczących obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do oferowanych tutaj dodatkowych funkcji. Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej witryny lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy Twoją rejestrację. Aby poinformować Cię o ważnych zmianach, takich jak zmiany w zakresie naszej witryny lub zmiany techniczne, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Dane podane podczas rejestracji będziemy przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nieformalny e-mail z taką prośbą jest wystarczający. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojej prośby mogą być nadal legalnie przetwarzane. Będziemy przechowywać dane zebrane podczas rejestracji tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Rejestracja z Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możesz również zarejestrować się za pomocą Facebook Connect. Ta usługa jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w Facebook Connect i klikniesz przycisk „Zaloguj się przez Facebook” lub „Połącz z Facebookiem”, zostaniesz automatycznie przekierowany na platformę Facebook. Tam możesz zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła do Facebooka. Spowoduje to połączenie Twojego profilu na Facebooku z naszą witryną lub usługami. Ten link daje nam dostęp do Twoich danych przechowywanych na Facebooku. W tym szczególnie:

 • Nazwa na Facebooku
 • Zdjęcie profilowe na Facebooku
 • Zdjęcie na okładkę Facebooka
 • Adres e-mail podany na Facebooku
 • Facebook ID
 • Facebook przyjaciół
 • Facebook Likes
 • Urodziny
 • Płeć
 • Państwo
 • Wybierz język

Dane te będą wykorzystywane do zakładania, udostępniania i personalizowania Twojego konta. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania i Polityce prywatności Facebooka. Można je znaleźć pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Pozostawianie komentarzy na tej stronie

Jeśli korzystasz z funkcji komentowania na tej stronie, wraz z komentarzem zostanie zapisany czas utworzenia komentarza oraz Twój adres e-mail, a także nazwa użytkownika, chyba że publikujesz anonimowo. Przechowywanie adresu IP Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy publikują komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy w naszej witrynie przed ich opublikowaniem, potrzebujemy tych informacji, aby móc podjąć działania dotyczące nielegalnych lub oszczerczych treści. Subskrybowanie kanału komentarzy Jako użytkownik tej strony możesz zarejestrować się, aby otrzymywać komentarz po rejestracji. Twój adres e-mail zostanie sprawdzony wraz z e-mailem potwierdzającym. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, klikając łącze w wiadomościach e-mail. Dane podane podczas subskrypcji kanału komentarzy zostaną następnie usunięte, ale jeśli przesłałeś nam te dane w innych celach lub gdzie indziej (takich jak subskrypcja biuletynu), zostaną one zachowane. Jak długo komentarze są przechowywane Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej, dopóki komentowane treści nie zostaną całkowicie usunięte lub komentarze muszą zostać usunięte ze względów prawnych (oszczerstwa itp.). Podstawa prawna Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalny e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas Twojego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane przesyłane podczas rejestracji w usługach i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko w zakresie wymaganym do wypełnienia warunków zawartej z nami umowy, na przykład bankom, którym powierzono przetwarzanie Twoich płatności. Twoje dane nie będą przekazywane w żadnym innym celu, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) (b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby zapoznać się z przeglądem wtyczek Facebooka, zobacz https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje, że odwiedziłeś naszą witrynę z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, jak Facebook wykorzystuje te dane. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszą stroną internetową i aplikacją, które są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Retweet” odwiedzane strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Twittera, przejdź do https://twitter.com/privacy. Twoje preferencje dotyczące prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Gromadzenie i ujawnianie informacji: Korzystanie z przycisku Google +1 umożliwia publikowanie informacji na całym świecie. Za pomocą przycisku Google+ Ty i inni użytkownicy możecie otrzymywać spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno fakt, że dałeś +1 treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Twoje +1 mogą być wyświetlane razem z Twoją nazwą profilową i zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie. Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1, aby ulepszyć usługi Google dla Ciebie i innych osób. Aby użyć przycisku Google +, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, której używałeś do udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub inne informacje, które mogą Cię zidentyfikować. Wykorzystanie zebranych danych: Oprócz zastosowań wymienionych powyżej, podane przez Ciebie informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące działań +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub witryny stowarzyszone.

Wtyczka Instagrama

Nasza strona internetowa zawiera funkcje usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Instagramie. Oznacza to, że Instagram może kojarzyć wizyty na naszych stronach z kontem użytkownika. Jako dostawca tej strony internetowej wyraźnie zaznaczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji o treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Instagram. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn jest otwierana, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli korzystasz z przycisku LinkedIn „Poleć” i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji udostępnianych przez sieć XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje XING, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w trakcie tego procesu nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie ocenia się zachowania użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analityka i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci. Obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Anonimizacja IP Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie oraz świadczenia innych usług dotyczących ruchu na witrynie i korzystania z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Wtyczka przeglądarki Możesz zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to oznaczać, że nie będziesz w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki cookies, dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Sprzeciw wobec gromadzenia danych Możesz zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Statystyki WordPress

Ta strona korzysta z narzędzia WordPress Stats do przeprowadzania analiz statystycznych ruchu odwiedzających. Ta usługa jest świadczona przez Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. Statystyki WordPress wykorzystują pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem. Pliki cookie statystyk WordPress pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Przechowywanie plików cookie „WordPress Stats” opiera się na art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, abyś mógł indywidualnie decydować, czy zaakceptować, czy odrzucić plik cookie. Alternatywnie, Twoja przeglądarka może zostać skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Funkcjonalność naszych usług może być ograniczona, gdy pliki cookie są wyłączone. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link i ustawiając plik cookie rezygnacji w swojej przeglądarce: https://www.quantcast.com/opt-out/. Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, będziesz musiał ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Google AdSense

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi obejmującej reklamy firmy Google Inc. („Google”). Obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense używa tzw. „Cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystacie ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczna grafika). Dzięki tym sygnalizatorom sieciowym można oceniać informacje, takie jak ruch odwiedzających na tych stronach. Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) oraz dostarczania formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google stronom umowy Google. Jednak Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi przechowywanymi przez Ciebie danymi. Pliki cookie AdSense są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny może być niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Ciebie i zebranych przez Google zgodnie z opisem oraz w celach określonych powyżej.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z możliwościami cross-device Google AdWords i DoubleClick. Ta usługa jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ta funkcja umożliwia powiązanie docelowych odbiorców marketingu promocyjnego utworzonego za pomocą Google Analytics Remarketing z możliwościami różnych urządzeń Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o Twoje osobiste zainteresowania, zidentyfikowane na podstawie Twojego poprzedniego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. Telefonie komórkowym), na innych urządzeniach (takich jak tablet lub komputer). Po wyrażeniu zgody Google powiąże w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google. W ten sposób każde urządzenie, które loguje się na Twoje konto Google, może używać tych samych spersonalizowanych wiadomości promocyjnych. Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia odbiorców dla promocji reklam na różnych urządzeniach. Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu / targetowania na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; Śledź ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Gromadzenie danych zgromadzonych na Twoim koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz udzielić lub wycofać z Google zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO. W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie zostały połączone z Twoim kontem Google (na przykład, ponieważ nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się połączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań anonimowych użytkowników w celach promocyjnych. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z Polityką prywatności Google, przejdź do: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). W ramach Google AdWords stosujemy tzw. Śledzenie konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google zostaje ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i witryna mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł do tej strony. Każdy reklamodawca Google AdWords ma inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem strony internetowej reklamodawcy AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednak reklamodawcy nie uzyskują żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz z tego zrezygnować, łatwo wyłączając plik cookie Google Conversion Tracking, zmieniając ustawienia przeglądarki. W ten sposób nie będziesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Pliki cookie konwersji są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, abyś mógł indywidualnie decydować, czy zaakceptować, czy odrzucić plik cookie. Alternatywnie, Twoja przeglądarka może zostać skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Ta usługa jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). reCAPTCHA służy do sprawdzenia, czy dane wprowadzone na naszej stronie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na stronę. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. Adres IP, czas przebywania użytkownika na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google. Analizy reCAPTCHA odbywają się całkowicie w tle. Osoby odwiedzające serwis nie są informowane, że taka analiza ma miejsce. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w ochronie swojej witryny przed nadużyciami zautomatyzowanego indeksowania i spamu. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa mierzy konwersje za pomocą pikseli akcji odwiedzających z Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Umożliwiają one śledzenie zachowania odwiedzających witrynę po kliknięciu reklamy na Facebooku, aby przejść do witryny internetowej dostawcy. Pozwala to na analizę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz ich przyszłą optymalizację. Gromadzone dane są dla nas anonimowe jako operatorzy tej witryny i nie możemy ich wykorzystywać do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości naszych użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, który może nawiązać połączenie z Twoim profilem na Facebooku i może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z postanowieniami ust. Polityka prywatności Facebooka. Umożliwi to Facebookowi wyświetlanie reklam zarówno na Facebooku, jak i na stronach osób trzecich. Nie mamy żadnej kontroli nad sposobem wykorzystania tych danych. Zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka, aby dowiedzieć się więcej o ochronie swojej prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz również dezaktywować funkcję remarketingu niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Najpierw musisz zalogować się na Facebooku. Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Biuletyn

Dane z newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, wymagamy podania prawidłowego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie tego biuletynu. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Dlatego będziemy przetwarzać wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przechowywanie Twoich danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera, np. Poprzez link „wypisz się” w newsletterze. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojej prośby mogą być nadal legalnie przetwarzane. Dane podane przy rejestracji do newslettera będą wykorzystywane w celu dystrybucji newslettera do momentu anulowania subskrypcji, kiedy to dane te zostaną usunięte. Dane, które przechowujemy do innych celów (np. Adresy e-mail dla obszaru członkowskiego) pozostają nienaruszone.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów. Ta usługa jest świadczona przez Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp to usługa, która organizuje i analizuje dystrybucję biuletynów. Jeśli podasz dane (np. Adres e-mail), aby zapisać się do naszego newslettera, będą one przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp posiada certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności to umowa między Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi mająca na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami prywatności w Stanach Zjednoczonych. Używamy MailChimp do analizy naszych kampanii newsletterowych. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej przez MailChimp plik zawarty w wiadomości e-mail (zwany sygnalizatorem WWW) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu możemy określić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta i które linki klikasz. Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. Czas wyszukiwania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Tych informacji nie można przypisać do konkretnego odbiorcy. Służy wyłącznie do analizy statystycznej naszych kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych biuletynów do Twoich zainteresowań. Jeśli nie chcesz, aby Twoje wykorzystanie biuletynu było analizowane przez MailChimp, będziesz musiał zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu w każdym wysyłanym newsletterze podajemy link. Możesz również wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 (1) (a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, rezygnując z subskrypcji newslettera. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojej prośby mogą być nadal legalnie przetwarzane. Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, kiedy to dane te zostaną usunięte z naszych serwerów i serwerów MailChimp. Dane, które przechowujemy do innych celów (np. Adresy e-mail dla obszaru członkowskiego) pozostają nienaruszone. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką prywatności MailChimp pod adresem https://mailchimp.com/legal/terms/. Uzupełnienie umowy przetwarzania danych MailChimp, w którym potrzebujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nie ujawniania tych danych stronom trzecim. Ta umowa może być wyświetlana pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube umożliwia Ci powiązanie swojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. YouTube służy do zwiększania atrakcyjności naszej witryny internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) (f) RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

W celu jednolitego przedstawienia czcionek niniejsza strona korzysta z czcionek internetowych dostarczanych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu Twoja przeglądarka musi nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa była dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) (f) RODO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer używa standardowej czcionki. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

Zdobądź darmowe sygnały handlowe
Nigdy więcej nie przegap okazji

Zdobądź darmowe sygnały handlowe

Nasze ulubione w skrócie

Wybraliśmy górę brokers, któremu możesz zaufać.
InwestujXTB
4.4 na 5 gwiazdek (11 głosów)
77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFDz tym dostawcą.
TradeExness
4.5 na 5 gwiazdek (19 głosów)
BitcoinkryptoAvaTrade
4.4 na 5 gwiazdek (10 głosów)
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFDz tym dostawcą.

filtry

Domyślnie sortujemy według najwyższej oceny. Jeśli chcesz zobaczyć inne brokers wybierz je z listy rozwijanej lub zawęź wyszukiwanie za pomocą większej liczby filtrów.
- suwak
0 - 100
Czego szukasz?
Brokers
Regulacja
Platforma
Wpłata / Wypłata
Rodzaj konta
Lokalizacja biura
Broker Cechy