AkademiaZnajdź mój Broker

Jak skutecznie korzystać z Commodity Channel Index

Znamionowy 4.5 z 5
4.5 na 5 gwiazdek (6 głosów)

Poruszanie się po niestabilnym świecie handlu towarami może być zniechęcającym zadaniem, zwłaszcza gdy zmagasz się z wyzwaniami związanymi z identyfikacją rentownych punktów wejścia i wyjścia. Uwolnij swój potencjał handlowy, gdy odkryjemy sekrety wykorzystania Commodity Channel Index, potężnego narzędzia, które może zamienić te wyzwania w możliwości, wyznaczając drogę do sukcesu handlowego.

Jak skutecznie korzystać z Commodity Channel Index

💡 Kluczowe dania na wynos

  1. Zrozumienie indeksu kanałów towarowych (CCI): CCI to techniczne narzędzie handlowe, które traders służy do identyfikowania nowych trendów i ekstremalnych warunków na rynku. Mierzy różnicę między aktualną ceną towaru, jego średnią ceną i normalnymi odchyleniami od tej średniej.
  2. Interpretacja sygnałów CCI: Ogólnie rzecz biorąc, CCI powyżej +100 wskazuje na stan wykupienia, który może doprowadzić do odwrócenia ceny. I odwrotnie, CCI poniżej -100 może oznaczać stan wyprzedania, potencjalnie wskazujący na wzrost cen. Jednak nie są to twarde i szybkie zasady i tradePrzed podjęciem decyzji rs powinni wziąć pod uwagę inne czynniki rynkowe.
  3. Korzystanie z CCI w połączeniu z innymi wskaźnikami: Aby zwiększyć dokładność sygnałów transakcyjnych, korzystne jest stosowanie CCI wraz z innymi wskaźnikami. Na przykład użycie go z indeksem siły względnej (RSI) lub rozbieżnością średniej ruchomej konwergencji (MACD) może zapewnić bardziej wiarygodne sygnały i zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów.

Jednak magia tkwi w szczegółach! Rozwikłaj ważne niuanse w poniższych sekcjach... Lub przejdź bezpośrednio do naszego Często zadawane pytania pełne wglądu!

1. Zrozumienie indeksu kanałów towarowych (CCI)

Połączenia towar Indeks kanału (CCI) to wszechstronny wskaźnik, którego można użyć do zidentyfikowania nowego trendu lub ostrzeżenia o ekstremalnych warunkach. Donald Lambert pierwotnie opracował CCI, aby wykrywać cykliczne trendy w towarach, ale ponieważ rynek jest cykliczny, koncepcja ta może być stosowana uniwersalnie. CCI mierzy bieżący poziom cen w stosunku do średniego poziomu cen w danym okresie przy założeniu, że towary (lub Zapasy lub obligacje) będą się zmieniać cyklicznie, z okresowymi wzrostami i spadkami.

CCI jest stosunkowo wysoki, gdy ceny są znacznie powyżej średniej, i stosunkowo niski, gdy ceny są znacznie niższe od średniej. Tak więc, używając pomiaru odchylenia, CCI można wykorzystać do zidentyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedania. CCI zwykle oscyluje powyżej i poniżej linii zerowej. Normalne oscylacje wystąpią w zakresie +100 i -100. Odczyty powyżej +100 mogą sugerować stan wykupienia, podczas gdy odczyty poniżej -100 mogą sugerować stan wyprzedania. Należy jednak uważać, ponieważ papier wartościowy może nadal rosnąć po wykupieniu wskaźnika CCI. Podobnie papiery wartościowe mogą nadal spadać po tym, jak wskaźnik zostanie wyprzedany.

Zrozumienie CCI obliczenia mogą ci pomóc jako trader zrozumieć, dlaczego przewiduje się, że określone poziomy cen będą oporne lub wspierające. Obliczenie CCI generuje wartości dodatnie i ujemne, które są wykreślane wokół linii zerowej. Wartości dodatnie oznaczają, że ceny są powyżej średniej, co świadczy o sile. Z drugiej strony wartości ujemne wskazują, że ceny są poniżej średniej, co jest oznaką słabości. W istocie CCI jest pęd oscylator używany przez traders, aby określić poziomy wykupienia i wyprzedania, i może to pomóc traders, aby zidentyfikować możliwe punkty zwrotne na rynku.

 

1.1. Definicja i cel WIK

Połączenia Indeks kanału towarowego (CCI) jest wszechstronny analiza techniczna narzędzie to traders służy do mierzenia siły i kierunku trendu rynkowego. Opracowany przez Donalda Lamberta pod koniec lat 1970. CCI został początkowo zaprojektowany w celu identyfikacji cyklicznych zmian cen towarów. Jednak jego skuteczność w różnych warunkach rynkowych sprawiła, że ​​jest popularnym wyborem traders w akcjach, forex, a także inne rynki finansowe.

Połączenia główny cel CCI jest pomiarem odchylenia ceny towaru od jego średniej statystycznej. Wysokie wartości CCI wskazują, że ceny są niezwykle wysokie w porównaniu do ich średniej, co sugeruje możliwy stan wykupienia. I odwrotnie, niskie wartości CCI sugerują, że ceny są znacznie niższe niż ich średnia, co wskazuje na potencjalny stan wyprzedania.

Zasadniczo CCI pomaga traders identyfikują potencjalne punkty zwrotne, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji o tym, kiedy wejść lub wyjść trade. Jednak, podobnie jak każde inne narzędzie analizy technicznej, WIK nie należy stosować w odosobnieniu. Jest najbardziej skuteczny w połączeniu z innymi wskaźnikami i technikami analizy, zapewniając kompleksowy obraz warunków rynkowych.

1.2. Jak oblicza się CCI

Zanurzając się w sedno sprawy, Commodity Channel Index (CCI) jest wszechstronnym wskaźnikiem, który mierzy odchylenia ceny papieru wartościowego od jego średniej statystycznej. Wysokie wartości wskazują, że ceny są niezwykle wysokie w porównaniu z ich średnią ceną, a niskie wartości wskazują, że ceny są niezwykle niskie.

Aby obliczyć CCI, zaczynasz od określenia Cena typowa (TP). Odbywa się to poprzez dodanie cen najwyższych, najniższych i cen zamknięcia dla każdego okresu, a następnie podzielenie przez trzy. Formuła to TP = (wysoka + niska + zamknięta)/3.

Kolejnym krokiem jest obliczenie tzw Prosta średnia ruchoma (SMA) TP. Odbywa się to poprzez dodanie TP z ostatnich N okresów, a następnie podzielenie przez N. Formuła to SMA = SUMA(TP, N)/N.

Trzecim krokiem jest obliczenie tzw średnia odchylenie. Odbywa się to poprzez odjęcie SMA od każdego TP, pobranie wartości bezwzględnych, zsumowanie ich, a następnie podzielenie przez N. Formuła to MD = SUMA(|TP – SMA|, N)/N.

Ostatecznie CCI oblicza się odejmując SMA od TP, dzieląc wynik przez MD, a następnie mnożąc przez 0.015. Formuła to CCI = (TP – SMA)/(0.015 * MD).

Zapamiętaj, stosowana jest stała 0.015, aby zapewnić, że około 70 do 80 procent wartości CCI mieści się w zakresie od -100 do +100. Jest to kluczowy aspekt, ponieważ pomaga traders identyfikują okresy, w których cena papieru wartościowego jest wykupiona lub wyprzedana, zapewniając cenny wgląd w podejmowanie świadomych decyzji handlowych.

2. Strategie skutecznego wykorzystania WIK

Zrozumienie niuansów Commodity Channel Index (CCI) ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego zastosowania. Początkowo zaprojektowany do handlu towarami, CCI udowodnił swoją wszechstronność na różnych typach rynków, od Forex do zapasów. Jeden klucz strategia jest wykorzystać CCI do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania. Gdy wartość CCI przekracza +100, może to wskazywać na stan wykupienia, sugerujący potencjalne odwrócenie ceny. I odwrotnie, wartość CCI poniżej -100 może sygnalizować stan wyprzedania, wskazując na potencjalny ruch cenowy w górę.

Inną skuteczną strategią jest zastosować CCI do potwierdzenia trendu. W trendzie wzrostowym, traders może szukać wartości CCI powyżej zera jako potwierdzenia dodatniego momentum. Podobnie w przypadku trendu spadkowego wartości CCI poniżej zera mogą potwierdzać ujemny impet. Pamiętaj, że CCI jest wskaźnikiem opartym na impecie, a jego wartości mogą pomóc traders mierzy siłę trendu.

Handel rozbieżnościami z CCI to kolejna ważna strategia. Kiedy wykres cen pokazuje nowe maksimum, ale CCI nie osiąga nowego maksimum, oznacza to niedźwiedzią dywergencję, sygnalizującą potencjalny spadek ceny. I odwrotnie, gdy wykres cen pokazuje nowe minimum, ale CCI nie osiąga nowego minimum, oznacza to zwyżkową dywergencję, co wskazuje na możliwy wzrost cen.

Wreszcie łączenie CCI z innymi wskaźnikami technicznymi może ulepszyć Twoją strategię handlową. Na przykład, używając CCI obok średnie ruchome może dostarczać dokładniejsze sygnały dla punktów wejścia i wyjścia.

Zasadniczo pomyślne wykorzystanie CCI wymaga zrozumienia jego zasad, zastosowania go w różnych warunkach rynkowych i zintegrowania go z innymi narzędziami analizy technicznej. Nie jest to samodzielne narzędzie, ale jeśli jest używane prawidłowo, CCI może być nieocenionym dodatkiem do każdego tradezestaw narzędzi r.

2.1. Identyfikacja poziomów wykupienia i wyprzedania

W świecie handlu wiedza o tym, kiedy towar jest wykupiony lub wyprzedany, jest kluczem do odblokowania potencjalnych zysków. Indeks kanału towarowego (CCI) to wszechstronne narzędzie, które pomoże Ci zidentyfikować te kluczowe momenty.

CCI oblicza aktualny poziom cen w stosunku do średniego poziomu cen w danym okresie. Wynikowa wartość pomaga traders określa poziomy wykupienia i wyprzedania. Wysoki CCI, zwykle powyżej 100, wskazuje, że towar jest prawdopodobnie wykupiony i że w najbliższej przyszłości może nastąpić odwrócenie ceny. Z drugiej strony, niski CCI, zazwyczaj poniżej -100, sugeruje, że towar jest wyprzedany i może nastąpić odbicie cenowe.

Ustawienia wyprzedania CCI

 

Ale dlaczego jest to ważne? Cóż, zrozumienie tych poziomów może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji handlowych. Kiedy towar jest wykupiony, może to być dobry moment na sprzedaż, ponieważ cena może wkrótce spaść. I odwrotnie, gdy towar jest wyprzedany, może to być odpowiedni moment na zakup, ponieważ cena może wzrosnąć w najbliższej przyszłości.

Należy jednak pamiętać, że WIK to tylko jedno narzędzie w tradearsenał r. Chociaż może dostarczyć cennych informacji, nie należy go używać w odosobnieniu. Zawsze bierz pod uwagę inne wskaźniki i czynniki rynkowe przed podjęciem decyzji handlowej.

Pamiętaj, handel obejmuje ryzyko, a przemyślana strategia jest kluczowa. Zrozumienie CCI i sposobu identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania jest kluczowym elementem tej strategii. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym graczem trader lub dopiero zaczynasz, opanowanie CCI może pomóc Ci poruszać się po często burzliwych wodach świata handlu.

2.2. Używanie CCI do identyfikowania rozbieżności

Rozbieżności są istotnym elementem handlu, który może zapewnić cenny wgląd w potencjalne zmiany na rynku. Jednym z najskuteczniejszych sposobów identyfikacji tych rozbieżności jest wykorzystanie Commodity Channel Index (CCI). To potężne narzędzie, opracowane przez Donalda Lamberta, mierzy odchylenia ceny papieru wartościowego od jego średniej statystycznej, zapewniając traders z wizualną reprezentacją wzorców i trendów cenowych.

Występują rozbieżności gdy cena papieru wartościowego i wskaźnik CCI poruszają się w przeciwnych kierunkach. Na przykład, jeśli cena osiąga wyższe szczyty, podczas gdy CCI osiąga niższe szczyty, jest to znane jako a niedźwiedzia dywergencja. I odwrotnie, jeśli cena osiąga niższe dołki, podczas gdy CCI osiąga wyższe dołki, jest to określane jako bierna dywergencja. Te rozbieżności mogą sygnalizować potencjalne odwrócenie, przy czym niedźwiedzie rozbieżności wskazują na potencjalny trend spadkowy, a zwyżkowe rozbieżności sugerują nadchodzący trend wzrostowy.

Rozbieżność CCI

Identyfikacja rozbieżności korzystanie z WIK jest stosunkowo prostym procesem. Wystarczy jednocześnie obserwować wykres cen i wskaźnik CCI, szukając przypadków, w których się różnią. Należy jednak pamiętać, że chociaż rozbieżności mogą być silnym sygnałem, nie należy ich używać w izolacji. Zawsze potwierdzaj swoje ustalenia za pomocą innych wskaźników i technik analitycznych, aby zapewnić najdokładniejsze decyzje handlowe.

Używanie CCI do identyfikacji rozbieżności może zmienić zasady gry traders. Zapewniając wczesne ostrzeżenie o potencjalnym odwróceniu cen, pozwala traders do pozycjonowania reklamyvantagemaksymalizując potencjalne zyski i minimalizując ryzyko. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym graczem trader lub dopiero zaczynasz, zrozumienie i wykorzystanie rozbieżności z CCI może znacznie poprawić Twoją strategię handlową.

2.3. Korzystanie z CCI w transakcjach typu Breakout

Handel z wybiciem jest strategią często stosowaną przez traders w celu zidentyfikowania potencjalnych możliwości na rynku oraz Indeks kanału towarowego (CCI) może być nieocenionym narzędziem w tym przedsięwzięciu. CCI to oscylator oparty na impecie, który mierzy prędkość i kierunek ruchu cen na rynku. Kiedy CCI przekroczy wcześniej określony poziom dodatni, oznacza to potencjalne wybicie w górę, wskazując sygnał kupna. I odwrotnie, gdy CCI przekracza określony wcześniej poziom ujemny, sugeruje to możliwe wybicie w dół, sygnalizując okazję do sprzedaży.

Aby zmaksymalizować efektywność wykorzystania CCI do handlu wybiciami, kluczowe jest zrozumienie koncepcji „wykupiony” i „wyprzedany” warunki. Zazwyczaj odczyt CCI powyżej +100 jest uważany za wykupiony – sytuacja, w której cena znacznie wzrosła i może być spowodowana wycofaniem lub odwróceniem. Z drugiej strony odczyt CCI poniżej -100 jest postrzegany jako wyprzedany, co sugeruje, że cena gwałtownie spadła i może być gotowa na odbicie lub odwrócenie.

Chronometraż jest krytycznym aspektem transakcji typu breakout z CCI. Traders powinien poczekać, aż CCI przekroczy +100 lub poniżej -100 przed zainicjowaniem a trade. Zbyt wczesne działanie może skutkować wejściem w tzw trade przed wybiciem, potencjalnie prowadząc do strat. Również, traders powinien mieć oko na rynek zmienność. Wysoka zmienność może powodować gwałtowne wahania CCI, co może skutkować fałszywymi sygnałami wybicia.

Włączenie innych narzędzi analizy technicznej może zwiększyć dokładność CCI w transakcjach typu breakout. Na przykład, linie trendu, poziomy wsparcia i oporu, średnie ruchome może zapewnić dodatkowe potwierdzenie sygnałów wybicia generowanych przez CCI.

Chociaż CCI jest potężnym narzędziem do handlu wybiciami, należy pamiętać, że żaden wskaźnik nie jest nieomylny. Zawsze używaj zleceń stop-loss do zarządzania ryzykiem i nigdy nie ryzykuj więcej, niż możesz stracić. Handel to gra prawdopodobieństwa, a nie pewności, i powodzenia trader jest tym, który wie, jak zarządzać tymi prawdopodobieństwami na swoją korzyść.

3. Wskazówki i środki ostrożności podczas korzystania z CCI

Opanowanie indeksu kanałów towarowych (CCI) jest kluczową umiejętnością dla każdego trader chce uzyskać przewagę na rynkach. CCI to wszechstronne narzędzie, które może pomóc w identyfikacji nowych możliwości handlowych, ale ważne jest, aby używać go poprawnie, aby uniknąć kosztownych błędów.

Po pierwsze, nigdy nie używaj CCI w odosobnieniu. Chociaż CCI może dostarczyć cennych informacji, zawsze należy go używać w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. Może to pomóc potwierdzić sygnały i zmniejszyć ryzyko fałszywych trafień. Na przykład możesz użyć CCI wraz ze średnimi ruchomymi lub poziomami oporu i wsparcia, aby potwierdzić swoje sygnały transakcyjne.

Po drugie, uważaj na warunki wykupienia i wyprzedania. Chociaż CCI może pomóc zidentyfikować te warunki, nie zawsze prowadzą one do natychmiastowego odwrócenia ceny. Rynki mogą pozostawać wykupione lub wyprzedane przez dłuższy czas, a handel wyłącznie na podstawie tych sygnałów może prowadzić do strat. Ważne jest, aby poczekać na potwierdzenie z akcji cenowej przed wejściem trade.

Po trzecie, zrozumieć pojęcie dywergencji. Rozbieżność występuje, gdy akcja cenowa i CCI poruszają się w przeciwnych kierunkach. Może to być silny sygnał, że obecny trend słabnie i może nastąpić odwrócenie. Jednak dywergencja jest bardziej zaawansowaną koncepcją i powinna być używana ostrożnie przez nowych traders.

Wreszcie zawsze używaj zleceń stop loss i take profits. CCI może pomóc zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia, ale zarządzanie ryzykiem należy do Ciebie. Zawsze ustawiaj a stop loss aby ograniczyć potencjalne straty, oraz take profit, aby zabezpieczyć swoje zyski, gdy cena osiągnie cel.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami i środkami ostrożności, możesz skutecznie korzystać z CCI i zwiększyć swoje szanse na sukces w handlu. Pamiętaj, że kluczem do udanego handlu jest nie tylko znalezienie właściwych sygnałów, ale także zarządzanie ryzykiem i zachowanie dyscypliny.

3.1. Znaczenie łączenia WIK z innymi wskaźnikami

W dziedzinie handlu indeks Commodity Channel Index (CCI) był cennym narzędziem dla wielu inwestorów. Jednak chociaż sam w sobie jest potężnym instrumentem, jego prawdziwy potencjał zostaje odblokowany w połączeniu z innymi wskaźnikami. Łączenie CCI z innymi narzędziami analizy technicznej może zapewnić pełniejszy obraz warunków rynkowych, pomagając traders, aby podejmować bardziej świadome decyzje.

Korzystanie z CCI w połączeniu z innymi wskaźnikami może pomóc potwierdzić lub odrzucić potencjalne sygnały transakcyjne. Na przykład, jeśli CCI wskazuje na stan wykupienia, ale inny wskaźnik, taki jak Relative Strength Index (RSI) nie, rozsądnie będzie wstrzymać się ze sprzedażą. Z drugiej strony, jeśli zarówno CCI, jak i RSI wskażą stan wykupienia, może to być silny sygnał do sprzedaży.

Połączenie CCI ze wskaźnikami trendu lubić Ruchoma średnia dywergencja konwergencji (MACD) lub Bollinger Zespoły mogą być również bardzo korzystne. Narzędzia te mogą pomóc w określeniu ogólnego trendu na rynku, który można następnie wykorzystać do podejmowania decyzji handlowych opartych na CCI. Na przykład, jeśli rynek znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, a CCI wskazuje na wyprzedanie, może to być doskonała okazja do zakupu.

Wskaźniki CCI i wolumenu stworzyć kolejną potężną kombinację. Wskaźniki wolumenu mogą zapewnić wgląd w siłę konkretnego ruchu cenowego. Jeśli CCI wskazuje nowy trend, a wolumen go wspiera, może to być silny sygnał do wejścia trade.

W istocie, podczas gdy CCI jest samo w sobie potężnym narzędziem, jego skuteczność znacznie wzrasta w połączeniu z innymi wskaźnikami. To podejście oparte na wielu wskaźnikach może zapewnić bardziej holistyczne spojrzenie na rynek, prowadząc do dokładniejszych decyzji handlowych i ostatecznie do większego sukcesu w świecie handlu.

3.2. Zrozumienie ograniczeń CCI

Podczas gdy Commodity Channel Index (CCI) jest wszechstronnym i potężnym narzędziem w tradearsenału r, bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z jego ograniczeń. Po pierwsze, CCI jest oscylatorem pędu i jak wszystkie oscylatory, to może generować fałszywe sygnały w okresach konsolidacji lub na rynkach bocznych. Może to prowadzić do przedwczesnych lub błędnych decyzji handlowych.

Po drugie, CCI jest nie jest samodzielnym narzędziem. Powinien być używany w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi lub formacjami wykresów, aby potwierdzić sygnały i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu tradeS. Na przykład pozytywna rozbieżność na CCI może zostać potwierdzona upartym wzorem pochłaniania na wykresie cen.

Po trzecie, domyślne ustawienie okresu CCI (zwykle 14 okresów) może nie być odpowiedni dla wszystkich stylów handlu lub warunków rynkowych. Dzień traders może wymagać dostosowania ustawienia okresu do niższej wartości, aby uzyskać większą czułość podczas kołysania traders może preferować wyższą wartość przy mniejszej czułości.

Wreszcie jest CCI nie służy do określania poziomów cen. Nie dostarcza informacji o tym, czy aktywa są przecenione, czy niedoszacowane, ale raczej wskazuje, czy są one wykupione, czy wyprzedane. Dlatego, traders nie powinny wykorzystywać CCI jako jedynego wyznacznika przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży.

Zrozumienie tych ograniczeń może pomóc traders efektywniej wykorzystują WIK i unikają typowych pułapek. Jak w przypadku każdego narzędzia handlowego, praktyka i doświadczenie są kluczem do opanowania CCI i pomyślnego korzystania z niego.

❔ Często zadawane pytania

trójkąt sm w prawo
Co to jest Commodity Channel Index (CCI) i jak działa?

Commodity Channel Index (CCI) to oscylator oparty na impecie, który pomaga określić, kiedy narzędzie inwestycyjne osiąga stan wykupienia lub wyprzedania. Oblicza się ją odejmując średnią cenę towaru od aktualnej ceny, a następnie dzieląc tę ​​różnicę przez średnie odchylenie. Ogólnie, odczyty powyżej +100 wskazują, że towar jest wykupiony, podczas gdy odczyty poniżej -100 wskazują, że jest on wyprzedany.

trójkąt sm w prawo
Jak mogę wykorzystać CCI do podejmowania decyzji handlowych?

Traders często używają CCI do określenia punktów zwrotnych. Kiedy CCI przekroczy +100, oznacza to, że cena wykazuje silny trend, a gdy spadnie poniżej +100, oznacza to potencjalne odwrócenie ceny. Podobnie, gdy CCI spada poniżej -100, wskazuje to na silny trend spadkowy, a gdy ponownie przekracza -100, może to być wczesna oznaka odwrócenia ceny do góry.

trójkąt sm w prawo
Czy CCI można stosować zarówno na rynkach trendujących, jak i na rynkach o ograniczonym zasięgu?

Tak, CCI można stosować na obu typach rynków. Na rynku trendów traders szukaj warunków wykupienia lub wyprzedania, aby przewidzieć zmiany. Na rynku o ograniczonym zakresie CCI może pomóc zidentyfikować potencjalne wybicia. Jeśli CCI wyjdzie poza zakres od -100 do +100, może to oznaczać początek nowego trendu.

trójkąt sm w prawo
Jakie są ograniczenia korzystania z CCI?

Podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne, CCI nie jest niezawodny i powinien być używany w połączeniu z innymi narzędziami analitycznymi. CCI może dawać fałszywe sygnały podczas silnego trendu i może nie dokładnie przewidywać czasu trwania warunków wykupienia lub wyprzedania. Należy również pamiętać, że CCI jest wskaźnikiem opóźnionym, co oznacza, że ​​odzwierciedla wcześniejsze ruchy cen.

trójkąt sm w prawo
Czy mogę używać CCI dla różnych ram czasowych?

Absolutnie. CCI można zastosować do dowolnego rynku lub przedziału czasowego. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem długoterminowym, patrząc na wykresy tygodniowe, miesięczne, czy dzienne tradeprzeglądając wykresy minutowe, CCI może być użytecznym narzędziem w analizie technicznej.

Autor: Florian Fendt
Ambitny inwestor i trader, założył Florian BrokerCheck po studiach ekonomicznych na uniwersytecie. Od 2017 roku dzieli się swoją wiedzą i pasją do rynków finansowych na BrokerCheck.
Przeczytaj więcej o Florianie Fendcie
Autor Florian-Fendt

Zostaw komentarz

Top 3 Brokers

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2024 r

Exness

Znamionowy 4.6 z 5
4.6 na 5 gwiazdek (18 głosów)
markets.com-logo-nowe

Markets.com

Znamionowy 4.6 z 5
4.6 na 5 gwiazdek (9 głosów)
81.3% sprzedaży detalicznej CFD konta tracą pieniądze

Vantage

Znamionowy 4.6 z 5
4.6 na 5 gwiazdek (10 głosów)
80% sprzedaży detalicznej CFD konta tracą pieniądze

Może Ci się spodobać

⭐ Co sądzisz o tym artykule?

Czy ten post był dla Ciebie przydatny? Skomentuj lub oceń, jeśli masz coś do powiedzenia na temat tego artykułu.

filtry

Domyślnie sortujemy według najwyższej oceny. Jeśli chcesz zobaczyć inne brokers wybierz je z listy rozwijanej lub zawęź wyszukiwanie za pomocą większej liczby filtrów.
- suwak
0 - 100
Czego szukasz?
Brokers
Regulacja
Platforma
Wpłata / Wypłata
Rodzaj konta
Lokalizacja biura
Broker korzyści