CMC Markets publikuje wyniki śródroczne za półrocze zakończone 30 września 2022 r

wyniki transakcji na rynkach cmc.jpg

Zysk operacyjny netto o 21% wyższy w porównaniu z I półroczem 1 r. Trzyletni plan wzrostu realizowany. CMC Invest z powodzeniem wystartowało w Wielkiej Brytanii, a następnie w Singapurze. Za półrocze zakończone 2022 września 30 2022 września 30 Zmiana Zysk operacyjny netto (mln GBP) 2021 153.5 126.7% Przychód netto z działalności handlowej (mln GBP) 21 128.4 101.0% Inwestycje netto […]