en English

CMC Markets publikuje wyniki śródroczne za półrocze zakończone 30 września 2022 r

Spis treści

Zysk operacyjny netto o 21% wyższy w porównaniu z I półroczem 1 r. Trzyletni plan wzrostu realizowany. CMC Invest z powodzeniem wystartowało w Wielkiej Brytanii, a następnie w Singapurze.

Za zakończone pół roku30 września 202230 września 2021zmiana
Dochód operacyjny netto (mln GBP)153.5126.721%
Przychód netto z handlu (mln GBP)128.4101.027%
Przychody netto z inwestycji (mln GBP)20.824.2(% 14)
Inne dochody (mln GBP) 4.31.5173%
Zysk przed opodatkowaniem (mln GBP)36.636.01%
Podstawowy zysk na akcję (w pensach)10.29.66%
Dywidenda na akcję (w pensach)3.503.50-
Handlowy dochód klienta brutto (mln GBP)154.9127.022%
Zatrzymanie dochodu klienta handlowego83%80%
Handel aktywnymi klientami (liczby)50,19953,834(% 7)
Przychód handlowy na aktywnego klienta (£)2,5581,87736%
Inwestowanie aktywnych klientów (liczby)164,632185,847(% 11)

Uwagi:

 • Dochód operacyjny netto reprezentuje całkowity dochód bez wprowadzenia prowizji i opłat dla partnerów
 • Przychód netto z handlu reprezentuje kontrakty na różnice kursowe („CFD”) oraz dochód brutto klienta typu spread bet pomniejszony o rabaty, opłaty i zyski lub straty z tytułu zarządzania ryzykiem
 • Przychody netto z inwestycji to przychody z działalności maklerskiej pomniejszone o rabaty
 • Dochód klienta brutto z transakcji obejmuje spready, finansowanie i prowizje pobierane od klientów (koszty transakcji klienta)
 • Aktywni klienci reprezentują tych klientów indywidualnych, którzy mają traded z lub trzymane a CFD lub rozłóż pozycję zakładu lub kto traded na platformie maklerskiej przynajmniej raz w okresie sześciu miesięcy
 • Przychody handlowe na aktywnego klienta reprezentują całkowite przychody handlowe od aktywnych klientów handlowych po odjęciu rabatów i opłat
 • Uzgodnienie alternatywnych miar wyników przychodów („APM”) z podstawowymi sprawozdaniami Grupy można znaleźć na stronie 34

Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 1 r

 • Dochód operacyjny netto w wysokości 153.5 mln GBP (I półrocze 1 r.: 2022 mln GBP +126.7% r/r).
 • Przychód netto z działalności handlowej wyniósł 128.4 mln GBP (I półrocze 1 r.: 2022 mln GBP +101.0% r/r).
 • Przychody netto z inwestycji wyniosły 20.8 mln GBP (I półrocze 1 r.: 2022 mln GBP -24.2% r/r).
 • Koszty operacyjne (z wyłączeniem wynagrodzenia zmiennego) w wysokości 106.3 mln GBP (I półrocze 1 r.: 2022 mln GBP)1 +28% rdr) i 115.6 mln GBP (I poł. 1 r.: 2022 mln GBP1 +29% r/r), w tym wynagrodzenie zmienne. Większość wzrostu kosztów odzwierciedla inwestycje na rzecz wzrostu na platformach inwestycyjnych i handlowych CMC.
 • Łączny współczynnik kapitału regulacyjnego na poziomie 610% (rok budżetowy 2022: 489%) i dostępna płynność netto w wysokości 254.2 mln GBP (rok budżetowy 2022: 245.9 mln GBP).
 • Zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 3.50 pensów na akcję (I półrocze 1 r.: 2022 pensów), przy czym oczekuje się, że całkowita dywidenda za rok będzie zgodna z polityką na poziomie 3.50% zysku po opodatkowaniu.

Najważniejsze informacje operacyjne

 • Plany zwiększenia zysku operacyjnego netto Grupy o 30% w ciągu trzech lat w oparciu o wyniki z 2022 r. i warunki bazowe są realizowane.
 • Znaczące ulepszenia rozwojowe wprowadzone na istniejących platformach transakcyjnych w pierwszej połowie 1 r. Obejmują one ulepszoną funkcjonalność płynności walutowej, nową analitykę handlową, nowe funkcje cenowe i ulepszone inicjatywy wdrożeniowe. Dalsze ulepszenia produktów na dobrej drodze do dostarczenia w drugiej połowie 2023 r.
 • Ekspansja CMC Invest trwa. Niedawne uruchomienie brytyjskiej platformy inwestycyjnej, Firma CMC Invest W Wielkiej Brytanii, w której w nadchodzących miesiącach pojawią się nowe produkty, nastąpi uruchomienie CMC Invest Singapore do końca roku budżetowego 2023. Rozważana jest również dalsza ekspansja regionalna w Nowej Zelandii i Kanadzie.
 • Liczba aktywnych klientów w handlu spadła o 7%, chociaż we wszystkich regionach odnotowano wzrost przychodów na klienta (+36% r/r), głównie dzięki wyższym dochodom klientów oraz wzrostowi utrzymania dochodów klientów do 83% (I poł. 1 r.: 2022%). Koncentracja marketingowa CMC na klientach premium jest nadal skuteczną strategią dla Grupy.
 • Prognozy dotyczące kosztów operacyjnych na rok budżetowy 2023 pozostają niezmienione i wynoszą 215 mln GBP z wyłączeniem wynagrodzenia zmiennego. Utrzymująca się słabość funta szterlinga oraz tempo rekrutacji do realizacji inicjatyw strategicznych mogą skutkować wyższymi kosztami.

1 Dane na dzień 30 września 2021 r. przekształcone w celu uwzględnienia podatków socjalnych od rocznej premii uznaniowej za 2022 r. w ramach wynagrodzenia zmiennego

Lord Cruddas, dyrektor generalny, skomentował:

„Z przyjemnością informuję o kolejnych dobrych wynikach za pierwsze sześć miesięcy roku. Zauważyliśmy przyspieszenie aktywności na rynkach walutowych i towarowych, oprócz normalnej aktywności w całym przepływie naszych indeksów w okresie wzmożonego nacisku na działania polityki pieniężnej na całym świecie oraz wzrost zmienności rynku i wolumenu obrotu.

W tym kontekście jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszych trzyletnich inicjatyw ekspansji, których celem jest zwiększenie przychodów i dywersyfikacja naszych zysków. Pozostajemy zaangażowani w ulepszanie naszej oferty w ramach naszego podstawowego handlu CFD i spread bet, umożliwiając naszym klientom dostęp do szerszej gamy produktów za pośrednictwem naszych wielokrotnie nagradzanych platform. W naszej działalności w zakresie handlu instytucjonalnego stale zwiększamy wolumeny jako niebankowy dostawca płynności na rynku walutowym spot. Cieszę się również, że uruchomiliśmy naszą nową działalność inwestycyjną w Wielkiej Brytanii, Firma CMC Invest Wielka Brytania. Ten ruch w Wielkiej Brytanii w kierunku samodzielnego inwestowania stanowi dla nas ważny kamień milowy i uzupełnia naszą już wiodącą w branży działalność maklerską w Australii. CMC Invest UK odnotuje w nadchodzących miesiącach znaczące nowe produkty, rozszerzając platformę o ISA, konta wielowalutowe, fundusze inwestycyjne i SIPP. Rynek majątkowy w Wielkiej Brytanii pozostaje atrakcyjnym środowiskiem, a naszym celem jest zaoferowanie inwestorom detalicznym wiodącego na rynku rozwiązania w zakresie inwestycji długoterminowych i tworzenia bogactwa.

Jestem również podekscytowany ciągłą ekspansją geograficzną naszej oferty w nowych regionach, takich jak Singapur. Zobowiązaliśmy się do uruchomienia CMC Invest Singapore do końca roku budżetowego 2023. Uzupełni to naszą już znaczącą działalność w Australii, gdzie migracja około 500,000 XNUMX klientów ANZ Share Investing ma zostać zakończona na czas, do końca tego roku rok budżetowy.

Jesteśmy na dobrej drodze do dywersyfikacji, korzystając z naszej istniejącej technologii platformowej, aby zdobywać inwestycje B2B i B2C. Nasze strategiczne plany rozwoju są na dobrej drodze i zapewniają znaczną ekspansję nowych biznesów, gdy wprowadzamy nowe produkty w naszej działalności detalicznej, instytucjonalnej i maklerskiej”.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Ta aktualizacja handlowa może zawierać stwierdzenia, które mają charakter wybiegający w przyszłość. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, założeniami, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, wyniki lub osiągnięcia Grupy będą się istotnie różnić od jakichkolwiek przyszłych wyników, osiągnięć lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez Zasady Notowania i obowiązujące prawo, Grupa nie zobowiązuje się do aktualizowania, korygowania ani zmieniania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub rozwoju sytuacji po dacie publikacji takich oświadczeń.

Oświadczenie MAR

Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu są uznawane przez Spółkę za informacje wewnętrzne zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie nadużyć na rynku („MAR”). Po opublikowaniu tego ogłoszenia za pośrednictwem Reguly Information Service („RIS”) te informacje wewnętrzne uznaje się za należące do domeny publicznej.

Mark Garcia
Mark Garcia

O autorze tego posta: Marco był trader od wielu lat i lubi blogować o brokersi forex handlowy.

Podobał Ci się ten post?

1.0
Oceniono 1 z 5
1 z 5 gwiazdek (1 głos)
Doskonały0%
Bardzo dobry0%
Średni0%
Słaby0%
Straszny100%

Co chcesz trade?

Wybraliśmy górę brokers, w zależności od tego, co chcesz trade najbardziej.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2023